تصویر ثابت

پرکن و سیلکن ظروف لیوانی

پرکن خطی 4 نازل مخصوص ظروف لیوانی

طراحی شده برای :ظروف لیوانی با قالبهای دهانه 75،95و125

پرکن و سیلکن ظروف لیوانی (نیمه اتومات)

طراحی شده برای : ظروف با دهانه 75 ، 95 ، 125 و 135 میلیمتر

پرکن ظروف لیوانی روتاری (چهار لاین)

طراحی شده برای برای انواع ظروف لیوانی با دهانه های متفاوت

پرکن ظروف لیوانی خطی (چهار لاین)

طراحی شده برای ظروف دهانه 75/95/125/135 میلیمتر

پرکن لیوانی مخصوص لبنیات (تک نازل)

طراحی شده برای ظروف لیوانی با دهانه 75، 95 ، 125 و 135

دستگاه سیل حرارتی

دارای قابلیت تعویض قالب لیوان - بدون نیاز به کمپرسور و...