تصویر ثابت

دستگاه پرکن و دربند شیشه دارویی با درب

دستگاه پرکن و دربند شیشه دارویی با درب

دانلود فیلم
دستگاه پرکن و دربندی شیشه های دارویی 20 میلی لیتری با درب قطره چکان دستگاه فوق مجهز به هشت نازل وکیوم و هشت هد دربندی با سرعت 4500 بطری درساعت
برای اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه پرکن و دربند شیشه دارویی اینجــا کلیک نمائید.

ویدئوهای مشابه

برای مشاهده سایر محصولات برروی شماره صفحات زیر کلیک نمایید