تصویر ثابت

دستگاه پرکن و دربندی تخم شربتی و آبمیوه پالپ دار

دستگاه پرکن و دربندی تخم شربتی و آبمیوه پالپ دار

دانلود فیلم
دستگاه ۱۲ نازل پرکن و دربندی تخم شربتی و آبمیوه پالپ دار مخصوص بطریهای pet از ۲۵۰cc تا ۱.۵ لیتری مجهز به ۶ نازل از نوع وکیوم و ۶ نازل متصل به سیلندر جهت پرکردن قطعات میوه و تخم شربت دستگاه فوق طراحی و ساخت توان صنعت مشهد

ویدئوهای مشابه

برای مشاهده سایر محصولات برروی شماره صفحات زیر کلیک نمایید