برخی از مشتریان توان صنعت

مشتری توان صنعت
زشک مشتری توان صنعت
اروم آدا
لبنیات بینالود
مهرام

خراسان رضوی


 • مشهد – فرآورده هاي نوشين طوس – آقاي زمانيان

 • مشهد – شهرسلامتي بهرام – آقای جعفرزاده

 • مشهد – ماشین سازی گشتا صنعت

 • مشهد – ماشين سازي نوشين پك ( ويژن فيلر)

 • مشهد – فرا ورده هاي لبني بكر – آقای ناجی

 • مشهد – فراورده هاي لبني حسيني

 • مشهد ، شهرک صنعتی طوس – فرآورده هاي لبني الهي – آقای الهی

 • مشهد – فراورده هاي لبني دوغينه – آقای غروی

 • مشهد – فراورده هاي لبني شيرآران نيك طوس – آقای مقاراتی

 • مشهد – گلاب رضوان – آقای دهستانی

 • مشهد – فرآورده هاي لبني بشير – آقای سراجیان

 • مشهد – فراورده هاي لبني پرمايون

 • مشهد – فراورده هاي لبني بهاران كلات – آقای رحیمی

 • مشهد – ماشين سازي پارس ماشين

 • مشهد – فرآورده هاي لبني شيرين لبن

 • مشهد – فرآورده هاي لبني ون

 • مشهد – فرآورده هاي لبني جلگه طوس

 • مشهد – فرآورده هاي لبني چشمه گيلاس طوس

 • مشهد – ماشين سازي رحماني – آقای رحمانی

 • مشهد ، سرخس – فرآورده هاي لبني رضوي

 • مشهد – شركت سالم عطف – آقای پورخلیلی

 • مشهد – شركت فراورده هاي لبني بينالود – آقای مشعوفی

 • مشهد – شركت توس روغن شيمي – آقای زوار

 • مشهد – كارخانه بهرنگ رب (نوشابه سالم ) – آقای بابابی

 • مشهد – شرکت پیشرو صنعت

 • مشهد،گوارشک – شرکت لبنیات خاتون – آقای غروی

 • مشهد – آقای چناری

 • مشهد – آقای ناطقی

 • مشهد – آقای حربی

 • مشهد – آقای مجید اسمائیل زاده

 • مشهد – شرکت آب معدنی برف دانه – آقای پارسا

 • مشهد – کارخانه رب سید – آقای موسوی

 • مشهد – شرکت دنیای طعم و رنگ – آقای میرزایی

 • مشهد – آقای طوسی

 • بزرگراه آسیایی – شرکت کاراتوس – آقای رضازاده

 • مشهد – شرکت تولیدی نانو پاکر – آقای موسوی

 • مشهد – شرکت کرامت فردین – آقای دادخواه

 • مشهد – پلاستیک قدس- آقای گودرزیانی

 • مشهد – شهرک صنعتی توس – ترشیجات دانی

 • مشهد – شرکت نفت انرژی ارژن – آقای زوار

 • مشهد – پژوهش صنعت پارس –  آقای فتوحی

 • مشهد – شیشه ایمنی مشهد – آقای محسنی

 • مشهد – شرکت عسل نوشین – آقای البرزی

 • درگز- فرآورده هاي لبني عليزاده

 • تربت جام – فراورده هاي لبني ودامي مرواريد

 • تربت جام – فراور دهاي لبني احمدي

 • تربت جام – شركت به نام جام – آقای مقنی باشی

 • قوچان – فراورده هاي لبني يكدانه شرق – آقای برتری

 • نیشابور – فراوردهاي لبني شير توس نيشابور

 • نیشابور – فرآورده هاي لبني بينالود

 • نیشابور – فرآورده هاي لبني نوبر

 • نیشابور – فرآورده هاي لبني مليك

 • نیشابور – كشك نيشابور – آقای رضوی

 • نيشابورروستاي برزنان – فرآورده هاي لبني برزنان

 • نیشابور -فراورده هاي لبني پيشگام نيشا بور

 • نیشابور – کارخانه کشک ناودیس – آقای دلاویز

 • نیشابور – شرکت پنیر پالود – آقای رشیدی

 • چناران – كشك دهكده خرم  – آقای زیبا

 • چناران -كار خانه پنير مير حسيني

 • چناران – فرآورده هاي لبني آتي شمال – آقای نیکی

 • چناران – كارخانه فراورده هاي لبني كليدري – آقای کلیدری

 • سبزوار – شركت كيميا – آقای داوودیان

 • سبزوار – كارخانه عرقيات – آقای داوودی

 • سبزوار – آقای جباری

 • گلمکان – خط عرقيات – آقای نظامی

 • فریمان – فرآورده هاي لبني دانشگر

 • فریمان – مواد غذایی سی پان – آقای حسینی

بندر عباس


 • حاجی آباد – فرآورده هاي لبني مهدان 

 • بندرعباس،بستک،روستای دهنگ – فرآورده هاي لبني دهنگ

 • بندرعباس – شركت آب معدني بستك

 • حاجي آبادبندرعباس آقاي سالاري

 • هرمزگان – شرکت شفا هرمزگان – زهرا رادمنش

خراسان جنوبی


 • بیرجند – فرآورده هاي لبني نيم بلوك

 • طبس – فراورده هاي لبني احمدي

 • طبس – کارخانه لبنی هجرت – آقای بخشی

 • قاین – شرکت قاین سرشک – آقایان اسمائیلی و خسروی

 • دوست آباد – شرکت سامان صنعت – آقای سعادتی

فارس


 • شیراز – كارخانه عرقيات – آقای نیکو

 • شیراز – فرآورده هاي لبني چشمه سار

 • جهرم – گلاب شيفو – آقای بابایی

 • کازرون – شرکت چنار چشمه – آقای کشاورز

 • آباده – شرکت چشمه سار آباده – آقای مقامی

مازندران


 • آمل – شركت تعاوني لبنيات آيو – آقای میرزاقاضی

 • ساری – فراورده هاي لبني تجن ساري – آقای صالحی

 • ساری – شرکت طلاشیر – آقای یوسفی

 • تنکابن – كار خانه كنستانتره پرتقال ترنج

 • محمودآباد – فرآورده هاي لبني مهنا 

کرمانشاه 


 • کرمانشاه – فراورده هاي لبني صحرا – آقای سوهانی

 • کرمانشاه – فراورده هاي لبني گل فصل غرب

 • کرمانشاه – فرآورده هاي لبني پنير غرب

 • کرمانشاه – فرآورده هاي لبني سنقر

 • کرمانشاه – آقای اشته

خراسان شمالی


 • بجنورد – فرآورد هاي لبني شاذان شير – آقاي عليداد

 • بجنورد – فرآورده هاي لبني مائده

 • بجنورد – فراورده هاي لبني آشنا – آقای مقدادی

 • دوغارون – شرکت پایپار – خانم قربانی

تهران


 • تهران،شهرک صنعتی علی آباد – فراورده هاي كندي  

 • تهران – فرا وردهاي بستني مهر  

 • تهران – ماشين سازي حداد  – آقای علاقبند  

 • تهران – شركت ايده عال ماشين پارسيان – آقای میرزایی 

 • تتهران – آقای دانشور

 • تهران – آقای رضا الماسیان

 • تهران – بازرگانی راد – آقای علی زاده

 • تهران – شرکت دماگستر – آقای موسوی

 • تهران – شرکت آپادانا – آقای افروخته

اصفهان


 • اصفهان – شيرآلاس اصفهان – آقای نصرآبادی

 • اصفهان – شرکت نوین استیل – آقای خیر آبادی

 • اصفهان – شرکت طلای ناب کیهان – آقای نفری ده سرخی

 • علي گودرزكيلومتريك جاده اصفهان آقاي احمدي

 • اصفهان – آقای منتخبی

 • کاشان – شرکت عرقیات فیض کاشانی – آقای رضا بلندی

 • کاشان – شرکت دومیر – آقای دکتر فرجی

 • کاشان – شرکت گل آذین – آقای نمازی

 • کاشان – شرکت گلاب رایحه – آقای ریش سفید

 • کاشان -شرکت عطرافشان – خانمک خیرخواه

خوزستان


 • اهواز – كار خانه گلاب و مربا سازي مجير – حکاک 

 • اهواز – صنايع غذايي معزز – آقای حکاک

 • اهواز – آقای شریفی

 • شادگان – آب معدني  چشمه سار هدايت

 • اهواز – شرکت آب رادیات – آقای دارشی

 • سوسنگرد – شرکت بی نظیر ساز لبن

تبریز


 • تبریز – فرآورده هاي لبني سوت ايت – آقای عباسی و صغراتی

 • تبریز – فراورده هاي لبني شميم سبز كوهستان

 • تبریز – شهرك صنعتي سليمي تبريز – آقایان محمدی و حسین زاده

 • تبریز – شيرآذران تبريز آقاي ليل آبادي

 • تبریز – اروم آدا – آقای صدیقی

افغانستان


 • هرات – شرکت بیوتیک – آقای حامد صافی

 • مزارشریف – شرکت آریا شهد مزار – آقای کریم خواجه زاده

 • قندهار – آقای عبالسلام رسولی

همدان


 • همدان – فرا وردهاي لبني آدرا پانا

 • همدان – فرآورده هاي لبني پاك پروتيئن – آقای ایمانی 

 • همدان – آقای شعبانی

اردبیل


 • خلخال ، روستای نوده – تعاوني لبني الزهرا – آقای بادیاب

 • خلخال – كار خانه آب معدني مهرروز خلخال

البرز


 • کرج – ماشين سازي رستمي – آقای رستمی

 • کرج – آقای معصومی

سیستان و بلوچستان


 • زابل – فرآوردهاي لبني سيستان – آقای پودینه

 • زابل زهك شهرك صنعتي – فرآورده هاي لبني فرنوش

اراک


 • اراک – فرا ورده هاي لبني مالگا 

 • اراک – شرکت گل نشار – آثای نصیری 

قم


 • قم – فراورده هاي لبني رزاقي – آقای رزاقی

لرستان


 • خرم آباد الشتر – فرآورده هاي لبني الشتر – آقای حسن وند 

یزد


 • یزد – فرآورده هاي لبني نشاط يزد – آقای مومنی  

کردستان


 • کامیاران – راورده هاي لبني باتماني

آذربایجان غربی


 • ارومیه – عرقيات شقايق – آقای سعیدذاتی

سمنان


 • سمنان – فرآورده هاي لبني آدين

زنجان


 • زنجان – خط كامل مربا – آقای موسوی

ایلام


 • ایلام – شيرفكوريان ايلام سراب – آقای فکوریان

کرمان 


 • رفسنجان – فرآورده هاي لبني سحر

 • کرمان – شركت دهكده كارماني -آقای محمودی

 • کرمان – شرکت گلاب طاها – آقای عسکری

 • بم – آقای میرزایی

 • بم – شرکت تعاونی نخل وحید – آقای نیک فر

 • بافت – شرکت پارساگل – آقای انصاری

گلستان


 • گلستان – شرکت بهین شیر تندرستی – آقای کبیری

گیلان


 • لوشان – شرکت آب مقظرسازی – آقای چگینی

آذربایجان شرقی


 • ملکان – فراورده هاي لبني شير آذران – آقای مقدم

 • اسکو – کارخانه دوغ – آذرسانلی – آقای گرامی

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

تصاویر ضبط شده از محیط کاری ما ( ماشین سازی توان صنعت مشهد )