پرکن و سیلکن و دربند گالن و سطل پلی اتیلن

در این بخش دستگاه هایی جهت بسته بندی انواع گالن و سطل پلی اتیلن معرفی شده . بسته بندی ظروف پلی اتیلن علاوه بر مواد غذایی در صنایع شیمیایی هم مورد استفاده می باشد . ظروفی که در این بخش مورد استفاده قرار می گیرد ٬ گالن با ظرفیت ۱ تا ۳۰ لیتر و نیز انواع سطل می باشد . برخی از ماشین آلاتی که در این بخش ٬ به سفارش مشتریان توان صنعت طراحی و تولید گردیده ٬ عبارت است از : پرکن روغن های صنعتی و خوراکی ٬ مواد شوینده ٬ رنگ پلاستیک ٬ انواع مایعات غلیظ و رقیق …