دوخت شیرینگ پک تونلی

قابل نصب روی کلیه شیرینگ های توان صنعت دارای تیغه از جنس آلومینیوم با رنگ تفلون نسوز