روش های تولید گلاب و عرقیات

[columns] [column layout=”two”] روش گلاب گیری این کار به دو روش سنتی و صنعتی انجام می گیرد که درهر روش با جوشاندن گل با آب و سرد کردن بخار حاصل ، افشره ی گیاه کشیده می شود . روش سنتی : در روش سنتی که هنوز هم بسیاری ازکارگاه ها به این فعال هستند ، […]