تاریخچه نوشابه در ایران

[columns]

[column layout=”two”]

نوشابه از سالیان دور و دراز در ایران اسلامی وجود داشته است. اما در چند سال اخیر مخصوصاًدر دهه گذشته بسیار این صنعت رشد کرده میتوان آنرا یک رقیب جدی برای رقبای طراز اول جهان نام برد.

نوشابه مضررات وفایده های زیادی دارد که به نظر من مضرات و فایده های زیادی دارد که به نظر من مضرات این ماده بیشتر از فایده های آن است. مخصوصاً برای افرادی که استعداد چاقی دارند و همچنین افرادی که مرض قند دارند نیز بسیار مضرر است. البته برای رفع تشنگی و ایجادکالری ماده بسیار خوبی است ولی در مقایسه با مضرات آن میتوان مضرات را بیشترفایده های آن نام برد.

البته در چند سال اخیر نوشابه های جدیدی وارد بازار شده اند که نام آنها نوشابه های رژیمی است و برای افرادی که استعدادهای چاقی دارند و همچنین مرض قند دارند ضرر کمتری دارد.

[/column]

[column layout=”two”]
خط تولید نوشابه
[/column]

[/columns]

تشریح خط تولیدنوشابه های شیشه ایخط تولید نوشابه

 

[columns]
[column layout=”two”]

[icon_list icon_style=”default” font_size=”default_size” item_width=”1″]
[icon_list_line icon=”icon-pencil-2″]

تهیه شربت

بعد از این مرحله شیشه ها وارد دستگاه فلومیکس می شوند که کار این دستگاه تنظیم آب و عصاره داخل شیشهاست که این عصاره توسط تکنسین های آزمایشگاه بدست می آید. هر یک واحد عصاره 4 واحد آب مصرف می کند.

[/icon_list_line]
[/icon_list]
[/column]
[column layout=”two”]

[icon_list icon_style=”default” font_size=”default_size” item_width=”1″]
[icon_list_line icon=”icon-pencil-2″]

حک نمودن تاریخ و کد

بعد از این مرحله شیشه هایپر از دستگاه کد زن عبور می کنند که این دستگاه بوسیله جوهر، تاریخ تولید و انقضا وساعت تولید و قیمت را بر روی تشتک ها درج می کند.

 

[/icon_list_line]
[/icon_list]
[/column]
[/columns]

[columns]
[column layout=”two”]

[icon_list icon_style=”default” font_size=”default_size” item_width=”1″]
[icon_list_line icon=”icon-pencil-2″]

بررسی شیشه ها و پرکردن آن ها

بعد از این مرحله شیشه وارد مرحله چشم الکتریکی می شود. کار این مرحله این است که اگرداخل یک شیشه جسم خارجی باشد و از مرحله آینه خوانی گذشته باشد این اجسام راشناسایی می کند.دستگاه فیلر چندین سوپاپ دارد که هر دوری که میزند به تعداد سوپاپ هایش، شیشه را پر کردهو تشتک آنها را بر روی آنها قرار می دهند. البته بستگی به سرعت دور فیلتر دارد که کمو زیاد می کنند که این تعداد بستگی به فروش کارخانه دارد.

[/icon_list_line]
[/icon_list]
[/column]
[column layout=”two”]

[icon_list icon_style=”default” font_size=”default_size” item_width=”1″]
[icon_list_line icon=”icon-pencil-2″]

بررسی نهایی شیشه ها

بعد از این مرحله شیشه ها واردمرحله دو راهی آینه می شوند که در این مرحله مانند مرحله آینه خوانی از نور و شیشه وآینه برای پیدا کردن اجسام داخلی درون شیشه استفاده می کنند، فرق این مرحله با مرحله آینه خوانی این است که در مرحله آینه خوانی شیشه ها خالی است و ضریب اشتباه بالاولی در این مرحله شیشه ها پر است و ضریب اشتباه تقریبا در حد صفر است. در کل، سه مرحله کنترل شیشه داریم.

[/icon_list_line]
[/icon_list]
[/column]
[/columns]

[icon_list icon_style=”default” font_size=”default_size” item_width=”1″]
[icon_list_line icon=”icon-pencil-2″]

جعبه گذاری و انبار نوشابه

بعد از اینمرحله شیشه ها وارد دستگاه کیبستر می شوند (جعبه پر کن) که بوسیله فیگرها دهانه آنباز می شود حدود 24 شیشه را بلند کرده و وارد جعبه می کند. بعد از این مرحله اینشیشه ها وارد انبار می شوند که بعد از آن به مصرف عموم برسند.

[/icon_list_line]
[/icon_list]

حال بد نیست با مهمترین جزء نوشابه یعنی عصاره آن بیشتر آشنا شویم :

برخی از عصاره های متداول ایران عبارتند از: کولا، پرتقالی، لمون لایم، ورزشی،انبه و انواع دایوت های بدون قند

آزمایشات کنترل کیفی نوشابه

آزمایشاتی را روی نوشابه انجاممی شود عبارتند از: اندازه گیری pH ، اندازه گیری غلظت، اندازه گیری فشار یا مقدار گاز کربنیک، اندازهگیری بریکس یا غلظت یا مواد جامد حل شونده در آب، اندازه گیری چگالی نوشابه، اندازهگیری اسیدیته نوشابه

هر نیم ساعت یکباریک نمونه برداشته و این آزمایشات را روی آن انجام می دهند. تا پی ببرند که آیا اینموادی که به آن اضافه کرده اند خوب و موثر بوده یا غیر و یا محصول آیا استاندارداست یا نه؟

پرکن تریبلوک دوغ

نحوه شستشوی بطریها در دستگاه شستشو

به منظور داشتن ظرف های پاک تمیز بطری ها را به مدت پنج دقیقه در یک محلول شستشو که حاوی 8/1 تا 3درصد سود محرق در یک درجه حرارتی که پائینتر از 130 فارنهایت نباشد قرار می دهند. دربعضی موارد مشاهده شده بطری هایی که بطور رضایت بخشی شسته شده اند دوباره با آبی که برای آب کشیدن آنها بکار می برند آلوده شده اند. آزمایش نشان داده که این آب، آبکشیشامل مقادیر زیادی از میکرو اورگانیسم ها بوده است و لذا برای جلوگیری از آلودگی بطوریکه در کارخانه های نوشابه سازی ایران خصوصاً کانادا در این ملاحظه گردید ابتدا بطریها را در مخزن شماره 1 با آب معمولی و آب گرم که حاوی 3 درصد سود محرق می باشدشست و شو می دهند و بعد شیشه هارا بطور اتوماتیک وارد مخزن شماره 3 می نمایند و با آبگرمی که حاوی یک درصد سود محرق است می شویند و برای بار چهارم بطری ها را وارد مخزن شماره 4 نموده و فقط با آب نیمگرم شستشو می نمایند و بالاخره با فرچه های مخصوص به طور اتوماتیک داخل بطری ها را می شویند و پس از چهار مرتبه با فشار 20 پوند شیشه ها رابا آب سرد آب می کشتد و پس از این مرحله برای شفاف نمودن شیشه ها از پودر میرکس (My rex) استفاده می شود و در این موقع شیشه ها آماده پر شدن می باشد.

تهیه و تصفیه شربت ساده و اختلاط آن با آب و کشف

مقدار قند موجود درمشروبات گازدار لوازم شربت و شربت سازی- به مراتب مقادیر زیاد فساد را در شربت وشربت سازی می توان دید. حداقل در حدود 80-75 درد تمام فسادها مایه ای از شربت سرچشمهمی گیرند. نگهداری شربتهای از راه سرد تهیه شده بخصوص شربته ای رقیق کار غلطی است بهطور کلی شربت های رقیق تر از 32 تا 30 درجه بومه را اصلاً نبایستی نگاهداری کرد زیرامایه ها بسرعت در چنین محلولی رشد خواهد کرد. شربت های بسیار غلیظ (42 تا 36 درجه ) به آسانی تخمیر نشده لذا اگر لازم باشد می توان نگاهداریکرد.

اگر شربتهایسترون شده نگاهداری می شوند بایستی تمام ظروف و اسباب ها سترون شوند و باید دیگ های ذخیره سرپوشیده و در مقابل آلودگی محافظت گردند.

ظرفهای شربت

 این ظروف شامل مخلوط کردن و ظروف و تانک های تهیه و نگاهداری هستند و ممکن است از شیشه- فلزهای مقاوم در برابر اسیدها یا سنگ ساخته بشوند ولی از آهن لعاب داده شده نبایستی انتخاب کرد. شربتها را به همین وجه نباید در مقابل گرد و غبار قرار داد. ظروف بایستی با درهای مناسبی پوشیده شوند. استعمال پارچه (غالبا در گذشته مشاهده شده) به عنوان پوشاننده عمل نادرستی است. سرپوشهای پارچه ای همیشه دارای مقدار کافی رطوبت هستند و برای رشد مایه ها- باکتری ها و کپک ها که طبیعتا روی آنها یافته می شودمساعدند. در موقع برداشتن این پارچه کثیف و آلوده خواه ناخواه بعضی از میکرواورگانیسم ها داخل شربت افتاده و رشد می کند.

دستگاه مخلوطکننده شربت- شربتها بایستی با بهم زنهای مکانیکی مخلوط شوند . پاروهای دستی فلزی یا چوبی احتیاج به برداشتن پوشش تانک های مخلوطکننده دارد و مسلما آلوده شده و مناسب نیستند. نه تنها چنین پاروهائی در هنگامیکه آویزان یا به دیوار تکیه داده شده اند گرد و غبار و آلودگی های دیگر را جمع می کنندبلکه احتیاج به تکیه دادن شخص مخلوط کننده در هنگام مخلوط کردن به تانک دارد.

یک علت دیگری که موجب آلودگی شربت می شود گرد و غبار با کثافات دیگر از لباس شخص مخلوط کن بیرون افتاده سرخورده و وارد تانک شربت خنک شده می شوند.

ناقلین شربت

– برای انتقال شربت (چه ساده و چه چاشنی دار) به مخازن یا پر کننده ها همیشه از لوله باید استفاده کرد. استعمال دلو- ملاقه= چمچه- کوزه یا بعضی دستگاه های رو باز دیگربرای شربت یک عمل مخاطره آمیز است. شربت هائی که بدین ترتیب منتقل می شوند نه تنهاموقع انتقال در معرض آلودگی و غبار قرار می گیرند بلکه باقیمانده های شربت بخصوص باپاک کردن نامناسب ته ظرف رقیق شده و در نتیجه دستمال کردن بعدی شربت آلوده شده و یک محل خوبی برای تولید مثل مایه ها خواهد بود. چنین دستگاه هائی ممکن است علتی برای تشکیل فساد باشند. کارخانه دار کوچک اغلب خیال می کند که استطاعت خریدن لوله یا پمپ را ندارد  . قیمت لوله هاگران نیست. سازنده کوچک به علت کوچک بودن لوازم شربت سازیش می تواندخمره های مخلوط کننده را بلند کرده تا تمام محتویات خمرهای که داری چاشنی هستند به طرف پر کننده جریان پیدا کند. این طریقه نه تنها از امکان آلوده شدن  دلوهای روباز جلوگیری می کند بلکه از نظر اقتصادی خیلی بهتر و نیز به طورقابل ملاحظه ای از صرف وقت جلوگیری میکند.

صافی ها وپارچه های شربت- انتخاب صافی های کیسه ای شکل (از بالای دانه خمره آویزان میکنند)برای صاف کردن شربت موجب همان خطرات لاینفک در ظرف های رو باز در موقع انتقال شربت هااست. صافی های مکانیکی اگر خوب و محافظت شده باشند مناسب ترین و سریعترین وسائلعاری از خطر آلودگی هستند.

تهیه وتصفیه شربت ساده

– شکر و آب گرم را وارد تانکرهای در بسته فولادی می نمایند. در این تانکرها یک همزن الکتریکی وجود دارد که دائماً آب گرم را با شکر مخلوط نمود. آنرابه شربت تبدیل می نماید. شربتی که به این طریق تهیه می شود چون کثیف و اغلب دارای مواد خارجی از قبیل الیاف گونی و غیره می باشد. بناچار از فیلتر پرس می گذرانند تاکاملا تصفیه و زلال شود و سپس شربت را وارد یک تانکر دو جداره می نمایند. در بین دوجدار تانکر جریان آب گرم برقرار است و شربت در این تانکر 160 درجه فارنهایت حرارت می بیند و بعد شربت داغ را با رد دستگاه مخصوصی که بوسیله آب سرد خنک نگاه داشته شده وارد می کنند و شربت یکدفعه سرد می شود و بدین ترتیب و حقیقت یک عمل پاستوریزاسیون برای سترون کردن شربت به عمل می آید. شربت پاستوریزه شده را وارد تانکرهای مخصوص نمودو در سردخانه ای که به وسیله کولرهای قوی سرد نگاهداشته شده نگاهداری می کنند .

nooshabe-mihanfal.com_

طرز تهیه گازکربنیک نوشابه و حجم آن در مشروبات گازدار

طرز تهیه گاز کربنیک- درکارخانه های نوشابه سازی غیر الکلی گازدار ایران به تبعیت از دستور کلی موسسات نوشابه سازی غیر الکلی گازدار امریکا گازکربنیک را از سوزاندن گازوئیل بدست می آورند. به این ترتیب که در اثر سوختن گازوئیل گازهائی از قبیل اکسید دو کربن- انیدرید کربنیک- انیدرید سولفور- گاز ازت- و مقدار کمی گاز اکسیژن به دست می اید وچون از بین گازهای بالا انیدرید کربنیک مورد توجه کارخانه می باشد از این رو گازهای بالا را به وسیله جریان آب سرد خنک کرده و انیدرید کربنیک موجود را با استفاده ازیک محلول قلیائی به نام «مونواتانول آمین 1 » جذب می نمایند و بعدگازها را با آب می شویند تا اگر ذرات کربن در آن وجود داشته باشد بوسیله شستشو ازبین برود. در این موقع برای جدا کردن انیدرید کربنیک از محلول قلیائی بالا حرارت غیر مستقیم می دهند و در نتیجه انیدریدکربنیک جدا می شود. این نکته نیز قابل ذکر است که محلول قلیائی مونواتانول آمین تنها انیدریدکربنیک را جذب نمی نمایند بلکه مقداری هم گاز انیدرید سولفور را جذب می نماید و برای تصفیه گاز انیدرید کربنیک و خلوص آن گازهای متصاعد شده از مونواتانول آمین را که شامل انیدرید کربنیک و انیدرید سولفورمی باشد از محلول پرمنگنات عبور می دهند و در نتیجه گاز انیدرید سولفور مجذوب پرمنگنات شده و اکسیده می گردد و در نتیجه انیدرید کربنیک به طور خالص بدست می آید. انیدرید کربنیک حاصل را تحت فشار و برودت آب سرد قرار می دهند تا به مایع سپس به برف کربنیک 2 تبدیل شود. برف کربنیک حاصل را تحت فشار در داخل کپسول های 20 تا 22 کیلوئی ذخیره می نمایدو موقع مصرف با باز نمودن شیر این کپسول ها چون فشار از بین می رود برف کربنیک به صورت گاز خارج می شود.

منبع: http://www.isanat.com

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *