احداث نخستین خط تولید لبنیات درعراق و تامین بخشی از ماشین آلات توسط توان صنعت

ویدئو توان صنعت

لبنیات در عراق و تامین بخشی از ماشین آلات صادراتی توسط گروه توان صنعت احداث کارخانه تولید لبنیات در عراق قطعا گام ارزشمندی در مسیر توسعه ی صدور خدمات فنی و مهندسی کشور عزیزمان ایران به عراق است. این کارخانه که روزانه ۵۰ تن لبنیات در بسته بندی های مختلف تولید میکند نخستین کارخانه تولید […]