خط تولید دهان شویه

تولید محلول دهان شویه یک فرآیند بسیار ساده است و دارای تکنولوژی خاصی نمی باشد. میزان 95 درصدحجمی از محصول را عصاره هیدرو الکلی بابونه، 4 درصد اسانس نعناع  و 1 درصد را اسانس اکالیپتوس تشکیل می دهد.در این مطلب خط تولید دهان شویه و روش تولید آنرا تشریح خواهیم کرد. دهان‌شویه یک محلول آبی […]