نازل پرکن بطری pet

این نوع نازل جهت پرکردن مایعات رقیق بدون گاز می باشد برای استفاده از این نوع نازل می توان از فشار ثقلی و پمپ استفاده کرد برای مشاهده اطلاعات بیشتر و فیلم نحوه کارکرد این نوع نازل اینجا کلیک کنید .