دستگاه پرکن شیشه و مایعات دارویی

شربت های دارویی | پرکن دارو | شیشه شربت | درب قطره چکان | پرکن و دربندی شیشه شربت | پرکن بطری دارویی | دربند بطری شیشه

دستگاه پرکن شیشه مایعات دارویی درب قطره چکان دستگاه پرکن شیشه مایعات دارویی طبق سفارش مشتری مخصوص یک نوع بطری طراحی و ساخته می شود. پرکردن انواع مایعات دارویی رقیق موارد استفاده از این دستگاه می باشد. در صورت سفارش برای ورود بطری ها به دستگاه از نوار نقاله پهن استفاده می شود. برای وارد […]