خط تولید نوشابه

تاریخچه نوشابه در ایران [columns] [column layout=”two”] نوشابه از سالیان دور و دراز در ایران اسلامی وجود داشته است. اما در چند سال اخیر مخصوصاًدر دهه گذشته بسیار این صنعت رشد کرده میتوان آنرا یک رقیب جدی برای رقبای طراز اول جهان نام برد. نوشابه مضررات وفایده های زیادی دارد که به نظر من مضرات […]